Μικρός ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση, θεραπεύτηκε χάρη σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.